Tone of voice op website consequent houden

Wie bewaakt de tone of voice van je website?

Wie bewaakt de tone of voice van je website?

In de loop van de tijd schrijven meerdere mensen mee aan een website: een tekstschrijver, verschillende medewerkers en misschien stagiairs. Iedereen heeft een eigen stijl. Voor je het weet past de nieuwe content niet meer bij die ooit zo zorgvuldig geoptimaliseerde website. Dat los je op met een stijl-check.

Tig schrijfstijlen vs. 1 bedrijfsimago

Een website is je bedrijf in digitale vorm. Daar hoort een duidelijk verhaal bij in één stijl. Een verhaal dat je doelgroep aanspreekt en overtuigt. Ongeacht via welke pagina iemand je website binnenkomt. De keuze voor een bepaalde stijl en tone of voice is een belangrijke. Een goed verhaal in de verkeerde tone of voice kan zijn doel compleet voorbijschieten.

Als meerdere personen content uit naam van je bedrijf schrijven, is het gelijktrekken van de stijl een aandachtspunt. Twijfel je of je werk moet maken van de tone of voice op je website? Doe dan deze test. Houd de meest recente blogartikelen en nieuwsitems naast een pagina uit het hoofdmenu van je website. Zie je verschillen? Hoe voelen die verschillen? Als je pijnpunten ontdekt, is het tijd om bij te sturen.

Stijl-check van je website

De pagina’s van het hoofdmenu van je website zijn de basis. Zijn die pagina’s van je website sterk en up-to-date? Dan heb je een goed ijkpunt voor je stijl-check.

Zo houd je zicht op stijl:

  • Spreek de lezer consequent aan met ‘je’ of ‘u’
  • Werk met een begrippenlijst
  • Vergelijk nieuwe content met oude content
  • Zorg voor kritische meelezers

Met een begrippenlijst hoef je niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Maak hem lekker uitgebreid met jargon-vrije kernzinnen en omschrijvingen. Op deze stukjes tekst kun je makkelijk variëren en voortborduren in dezelfde stijl. Als een nieuw stuk klaar is, leg je het naast oude content. Vergelijk niet alleen de woordkeus, maar ook de zinslengte in de teksten. Past het bij elkaar of kun je beter nog wat schaven? Het valt niet altijd mee om je eigen werk te beoordelen. Kritische meelezers zijn daarom handig.

Waar wringt het: bij de nieuwe of juist de oude content?

Tenzij steeds dezelfde schrijver in de pen klimt, gaat nieuwe content zonder duidelijke richtlijnen steeds een beetje verder uit de pas lopen. Maar is dat altijd een probleem? Het kan ook een signaal zijn dat de oude content op je website niet meer voldoet.

Meten is weten. Google Analytics is een handige tool om bij te houden welke pagina’s goed presteren. Op welke pagina’s komen bezoekers van je website binnen en waar haken ze af? Welke content en welk type content spreekt het meeste aan? Zo kun je gericht bepalen of er content op de schop moet.


Scroll to top