Tekstschrijver en schrijven over complexe materie

Tekstschrijver nodig voor complexe onderwerpen?

Een tekstschrijver gaat voor teksten die erin gaan als koek. Ook rond specialistische producten of diensten. Een complex verhaal breng je terug tot de essentie. Welke informatie zoekt een klant en heeft hij nodig om voor jouw product of dienst te kiezen? Dieper ga je niet, zodat je hem niet kwijt raakt in een wirwar van technische details.

Hapklare brokken met gedoseerde informatie

Een goed verhaal is toegankelijk en sluit aan bij de voorkennis van je doelgroep. Je klant is vooral geïnteresseerd in wat hij aan je product of dienst heeft en wat hij ermee kan. Dat betekent dat je heel gedoseerd deelt wat er allemaal onder de motorkap van je product of dienst zit. Een tekst vol technische details verkoopt namelijk niet.

Kennis bouwt op, net als informatiebehoefte. Met diepergelegen pagina’s op je website en documentatie kun je stapsgewijs verder op de materie ingaan. Zo blijf je aansluiten bij de voorkennis en informatiebehoefte tijdens de customer journey. Geen Jip-en-Janneketaal, maar een passend en overtuigend verhaal voor elke stap.

Een gespecialiseerde tekstschrijver is niet nodig

Een tekstschrijver kan in principe over elk vakgebied een commerciële of informatieve tekst schrijven. Voorkennis is niet nodig, maar bij affiniteit met het onderwerp kan een tekstschrijver natuurlijk wel sneller aanhaken. Dat een tekstschrijver niet alles van je product of dienst weet is eigenlijk heel nuttig. Een tekstschrijver kijkt fris naar het onderwerp en kan zich goed verplaatsen in de klant.

Wat je eigenlijk wilt weten:
hoe kan een leek verwoorden wat jij wilt zeggen

Met of zonder voorkennis: je helpt een tekstschrijver verder op weg met input, zodat de tekst een mooie match wordt met jouw bedrijf en bedrijfsstrategie. Een algemeen stukje tekst mist de overtuigingskracht om voor jouw product of dienst te kiezen. Dat is meer dan zonde. Daarom voorzie je een tekstschrijver van informatie, in persoon en/of je verwijst naar goede bronnen.

Een tekstschrijver is er om een toegankelijk verhaal te schrijven dat je doelgroep aanspreekt. Dat betekent in de praktijk dat je de klant niet overvoert met (detail)informatie, en die tekstschrijver in de voorbereiding dus ook niet. Teksten gaan bovendien niet van het ene op het andere moment live. Concepten zijn er om nagelopen te worden zodat alles klopt, inclusief de technische details. Die kunnen gewoon waar nodig ingevuld, aangevuld en gecorrigeerd worden.

Voor de echt specialistisch en complexe onderwerpen kan een specialist nauwer bij het schrijfproces betrokken worden. Hierbij wordt de tekstschrijver aan een specialist gekoppeld. Op afgesproken momenten kijkt de specialist mee en vult aan waar nodig. Het leeuwendeel van het schrijfwerk besteed je ook in deze opzet uit.

Samenwerking voor echt complexe materie

Als je een tekstschrijver en een specialist aan elkaar koppelt, breng je vorm en inhoud samen. De tekstschrijver bewaakt de vorm en de functie van de tekst, de specialist de technische inhoud. De tekstschrijver kan bestaand materiaal bewerken of een heel nieuwe tekst schrijven. Samen maak je afspraken over het voorleggen van vragen en tussentijdse evaluaties.

Samenwerking tussen een tekstschrijver en een specialist is een efficiënte oplossing als de informatie voor de doelgroep erg de diepte in moet. De briefing van de tekstschrijver kun je zo beperken tot de grotere lijnen. Op detailniveau levert de specialist input. Dat kan in de vorm van aanwijzingen of door actief meeschrijven.

 

In de praktijk merk ik dat er een drempel is om een tekstschrijver in te schakelen, iemand die de materie niet door en door kent. Niet zelden is er al kostbare ontwikkeltijd opgeofferd om zelf aan teksten te werken. Het is een kwestie van omdenken: ieder zijn vak. Een tekstschrijver inschakelen betekent dat jij door kunt met waar jij goed in bent en dat het verhaal sneller en sterker op papier komt.

Scroll to top