Redigeren van teksten

Tekstcontrole op maat voor webteksten en zakelijke teksten. Jouw eigen tekst, met de zekerheid dat de opbouw, grammatica en spelling in orde zijn.

Teksten kunnen op verschillende manieren nagekeken worden. Is de tekst helemaal af en klaar voor een laatste correctieronde? Dan gaan in de tekstcorrectie de puntjes op de i. Als een tekst meer aandacht nodig heeft, is redigeren van toepassing. Hieronder lees je meer over wat je kunt verwachten bij het corrigeren en redigeren van teksten.

Het corrigeren van teksten

Tekstcorrectie is bedoeld voor teksten die verder geen bewerking meer nodig hebben. De tekst wordt gecontroleerd op taal- en spelfouten en correct gebruik van leestekens.

Bij het nalopen van de tekst kijk ik ook of de zinnen lekker lopen. Zinnen die de vaart uit het verhaal halen, pas ik aan. Omdat aanpassingen een smaakkwestie kunnen zijn, geef ik waar nodig meerdere opties voor het herschrijven van een zin. Na correctie is de tekst klaar voor publicatie.

Het redigeren van teksten

Redigeren gebeurt altijd in goed overleg. Eerst wordt besproken wat het doel en de doelgroep van de tekst zijn. Daarna wordt bekeken welke aanpassingen nodig zijn om de tekst geschikt te maken voor publicatie. Dat kan bijvoorbeeld inkorten, optimaliseren voor online gebruik of sterker naar de doelgroep toeschrijven zijn.

Bij het redigeren kijk ik of de tekst goed aansluit bij de doelgroep. Zinnen die niet lekker lopen, worden aangepast. Werkt een sterke zin beter op een andere plek in de tekst? Dan verplaats ik die. Overbodige woorden en zinnen worden geschrapt. Natuurlijk corrigeer ik ook naar taal- en grammaticafouten.

Na redigeren is de tekst een vloeiend geheel. De tekst leest lekkerder en het is duidelijker wat er wordt bedoeld. De stijl van de schrijver blijft herkenbaar.

Je teksten laten redigeren?

Neem vrijblijvend contact op om te kijken wat ik voor jou kan betekenen. Bellen kan ook altijd via: 073 631 59 76

Redigeren maatwerk teksten

Maatwerk

Redigeren is maatwerk. De aanpak van een tekst is afhankelijk van het doel, de doelgroep en de kwaliteit van het aangeleverde stuk.

Eerlijk advies - tekstschrijver die meedenkt

Eerlijk advies

Als je een tekst aan mij geeft, krijg je een eerlijk advies over de mogelijkheden. Je komt achteraf niet voor verrassingen te staan.

Vertrouwelijke teksten laten maken

Vertrouwelijke stukken

Stukken en de daarmee samenhangende informatie worden altijd zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.