Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van tekstbureau Connected Communication, gevestigd aan Oranje zegge 10, 5251 HX, in Vlijmen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in ’s-Hertogenbosch onder nummer 61047376.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die aan Connected Communication worden verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website of via e-mail. Deze gegevens worden uiteraard zo zorgvuldig mogelijk verwerkt en bewaard.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens Connected Communication gebruikt en voor welke doeleinden.

Rechtsgrond en doeleinden voor verwerking

Connected Communication verwerkt voor het uitvoeren van een overeenkomst een aantal gegevens. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk voor een goede dienstverlening.

Voor het uitvoeren van werkzaamheden, het aanbieden van diensten en facturatie heeft Connected Communication enkele gegevens nodig. Van opdrachtgevers, contactpersonen waarnaar opdrachtgevers doorverwijzen en potentiële opdrachtgevers worden in ieder geval de volgende gegevens verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • (Bedrijfs-)adres
  • Vast en/of mobiel telefoonnummer
  • E-mailadres

Verder worden als dit van toepassing is op en noodzakelijk is voor de overeengekomen werkzaamheden de volgende gegevens verwerkt:

  • Inloggegevens van CMS-systemen
  • Inloggegevens van testomgevingen
  • Inloggegevens van socialmedia-accounts

Het gaat om persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt, uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK, en andere openbare bronnen, zoals social media.

Contactgegevens worden tot maximaal 5 jaar bewaard na beëindiging van de werkzaamheden. Offertes, facturen en betaalgegevens worden in overeenstemming met de wettelijke administratieplicht 8 jaar bewaard. Als je een reactie onder een blogartikel op deze website achterlaat, wordt deze bewaard zo lang dat blogartikel zichtbaar is op de website. Dit is in principe oneindig.

Beveiliging persoonsgegevens

Connected Communication heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die worden verwerkt.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar de website teruggestuurd worden wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Om de website te kunnen optimaliseren, wordt Google Analytics gebruikt. Via deze website worden daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics-cookies worden 50 maanden bewaard. Alle gegevens zijn geanonimiseerd.

Inzage, aanpassing of verwijdering van gegevens

Je hebt recht op inzage in, aanpassing van of het verwijderen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Hiervoor kan je schriftelijk (via e-mail of per post) een verzoek indienen dat vervolgens zo spoedig mogelijk in behandeling zal worden genomen.

Klachten

Heb je klachten over hoe Connected Communication met jouw persoonsgegevens omgaat? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.